Keystone logo
University of Brasilia (UnB)

University of Brasilia (UnB)

University of Brasilia (UnB)

Giới thiệu

Một trường Đại học chuyển đổi, với sứ mệnh sản xuất, tích hợp và phổ biến kiến thức, hình thành những công dân có đạo đức, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Đây là Đại học Brasília, có quỹ đạo gắn liền với lịch sử của thủ đô đất nước.

Kết quả của ước mơ và công việc của các nhà giáo dục như Darcy Ribeiro và Anísio Teixeira, UnB, kể từ năm 1962, năm thành lập nó, là một trong những tài liệu tham khảo học thuật chính của quốc gia. Sự đa dạng văn hóa hiện diện trong bốn cơ sở là một trong những đặc điểm nổi bật của nó. Sự đa dạng, kết hợp với việc thường xuyên tìm kiếm các giải pháp sáng tạo, sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất khoa học và cuộc sống hàng ngày của tổ chức.

UnB vẫn hoạt động tích cực trong tất cả các lĩnh vực kiến thức, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu chính từ Brazil và thế giới. Với cái nhìn hướng tới tương lai và coi trọng con đường đã đi, Trường tự củng cố mình như một cơ quan không thể thiếu cho sự phát triển của một xã hội toàn diện và dân chủ hơn.

Địa điểm

  • Brasília

    Brasília, Brasil

    Câu hỏi