Keystone logo
University Of Architecture, Civil Engineering And Geodesy

University Of Architecture, Civil Engineering And Geodesy

University Of Architecture, Civil Engineering And Geodesy

Giới thiệu

Trường đại học được thành lập như một Trường Kỹ thuật Cao cấp vào năm 1942, năm 1945 trường được chuyển thành Trường Bách khoa Quốc gia. Năm 1953 Viện Kỹ thuật-Xây dựng (ISI) được thành lập, năm 1963 được đổi tên thành Viện Kỹ thuật và Xây dựng Cao hơn, và năm 1977 - Viện Kiến trúc và Xây dựng Cao cấp (VIAS).

Sứ mệnh công cộng của University Of Architecture, Civil Engineering And Geodesy là thế tục, và nó hướng đến giáo dục và nghiên cứu. Có nhiều kiến thức về kiến trúc và kỹ thuật dân dụng, đồng thời các kỹ năng thực hành được phát triển tại Trường phù hợp với truyền thống địa phương, châu Âu và toàn cầu cũng như với chính sách của nhà nước về phát triển giáo dục đại học tại Cộng hòa Bulgaria.

Địa điểm

  • Sofia

    Bulevard "Hristo Smirnenski",1, 1164, Sofia

    Câu hỏi