Keystone logo
University College of Cundinamarca (Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca)

University College of Cundinamarca (Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca)

University College of Cundinamarca (Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca)

Giới thiệu

Lịch sử của Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca bao gồm một loạt các giai đoạn, liên quan trực tiếp đến những thay đổi trong chính sách của chính phủ, liên quan đến giáo dục và các quá trình kinh tế mà qua đó phụ nữ đã được đưa vào bộ máy sản xuất của đất nước, do những chuyển đổi xã hội đã bắt đầu chuyển động kể từ đầu thế kỷ.

Địa điểm

  • Bogotá

    Calle 28,#5B-02, 110311, Bogotá

    Câu hỏi