Keystone logo
University College Dublin ThS Thiết kế & Quy hoạch đô thị
University College Dublin

ThS Thiết kế & Quy hoạch đô thị

Dublin, Ireland

1 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

Request earliest startdate

EUR 21.520 / per year *

Trong khuôn viên trường

* phí toàn thời gian ngoài EU mỗi năm - € 21520; Phí EU mỗi năm - € 8610

Giới thiệu

Thiết kế đô thị nằm ở giao diện của kiến trúc và quy hoạch đô thị, với cả hai ngành đóng góp những cách tiếp cận bổ sung nhưng tương phản nhau cho lý thuyết và thực hành thiết kế đô thị. Việc cung cấp chương trình thạc sĩ này dựa trên các phương pháp, quan điểm chuyên môn và phương pháp sư phạm riêng biệt của cả lĩnh vực quy hoạch đô thị và kiến trúc trong trường. Nó cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên môn về lý thuyết và thực hành thiết kế đô thị, bảo tồn đô thị; các giải pháp dựa trên thiên nhiên và mối quan hệ giữa nghiên cứu và thiết kế. Chương trình sẽ cho phép sinh viên tốt nghiệp làm việc như một phần của nhóm đa ngành để tạo ra những địa điểm tốt hơn thông qua thiết kế đô thị. Sinh viên cũng sẽ có cơ hội vận dụng kiến thức chuyên môn nghiên cứu của Trường để đặt trọng tâm thiết kế đô thị vào việc giải quyết một loạt các vấn đề cấp bách về môi trường và các vấn đề khác. Chương trình sẽ thu hút sinh viên tốt nghiệp từ các ngành có liên quan chặt chẽ muốn chuyên về thiết kế đô thị, bao gồm cả những người có trình độ chuyên môn về kiến trúc, kiến trúc cảnh quan và quy hoạch.

Các ứng dụng cũng sẽ được xem xét từ những sinh viên tốt nghiệp có nền tảng kỷ luật liên quan khác (ví dụ: địa lý, kỹ thuật, kinh tế tài sản, khảo sát) trong đó người nộp đơn có mối quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực chuyên môn về thiết kế đô thị (trái ngược với quy hoạch rộng hơn).

Trường Kiến trúc, Quy hoạch & Chính sách Môi trường UCD đã có thành tích quốc tế là trung tâm nghiên cứu hàng đầu về quy hoạch không gian. Trường là thành viên của Hiệp hội các trường Kế hoạch Châu Âu.

Tuyên bố về Tầm nhìn và Giá trị

Chương trình tìm cách truyền đạt những giá trị phù hợp cho sinh viên tốt nghiệp với nghề nghiệp trong thiết kế và quy hoạch đô thị, cụ thể: cách tiếp cận có tính phản biện, phản ánh và tự tin về mặt trí tuệ trong học tập, nghiên cứu và thực hành; tự động viên; đánh giá cao các giải pháp dựa trên bằng chứng và công bằng xã hội trong việc ra quyết định; tôn trọng những đóng góp tương phản và bổ sung của các lĩnh vực chuyên môn, ngành nghề khác và vai trò của công chúng rộng rãi hơn; và sự thừa nhận về cách những giá trị này tác động đến thực tiễn và xã hội rộng lớn hơn. Mặc dù chương trình sẽ chủ yếu được quan tâm bởi những sinh viên tốt nghiệp ngành quy hoạch, kiến trúc, kiến trúc cảnh quan, nhưng nó cũng nhắm đến những người thuộc các ngành có liên quan khác muốn chuyên về thiết kế và quy hoạch đô thị.

Nó nhằm mục đích đào tạo, cố vấn và hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp phát triển các kỹ năng và kiến thức cốt lõi, có thể chuyển giao và chuyên môn về thiết kế đô thị, bảo tồn và chủ nghĩa đô thị bền vững và kiên cường, cũng như các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội áp dụng cho môi trường xây dựng và sẽ cho phép sinh viên tốt nghiệp làm việc như là thành viên của một nhóm đa ngành nhằm tạo ra những nơi tốt đẹp hơn thông qua thiết kế đô thị. Trong khi các bài giảng và hội thảo tương tác giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, lý thuyết và phương pháp tiếp cận chính trong thiết kế và quy hoạch đô thị thì các phòng thí nghiệm thiết kế cung cấp kinh nghiệm làm việc với các ngành khác để giải quyết các vấn đề thiết kế đô thị phức tạp trong bối cảnh quy hoạch đô thị rộng hơn. Các phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá bao gồm tranh luận và thảo luận, thuyết trình, nghiên cứu tình huống, giao tiếp bằng hình ảnh cũng như làm việc theo dự án nhóm.

Học sinh lý tưởng

Tuyển sinh

Học bổng và tài trợ

Chương trình giảng dạy

Kết quả chương trình

Học phí chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi