Keystone logo
University Academy of Christian Humanism (Universidad Academia de Humanismo Cristiano)

University Academy of Christian Humanism (Universidad Academia de Humanismo Cristiano)

University Academy of Christian Humanism (Universidad Academia de Humanismo Cristiano)

Giới thiệu

Chúng tôi là một trường Đại học có sự tham gia của người lao động, sinh viên và sinh viên tốt nghiệp, tự chủ và độc lập, đa nguyên và cam kết với công chúng.

Chúng tôi đóng góp quan trọng vào việc phát triển kiến thức về Khoa học xã hội, Nghệ thuật, Nhân văn, Sư phạm và các lĩnh vực kiến thức khác và công việc khoa học và chuyên nghiệp, trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu, sáng tạo nghệ thuật và kết nối với môi trường, phù hợp với các yêu cầu của một thế giới toàn cầu được nhìn từ Châu Mỹ Latinh và điều đó đóng góp ở quy mô địa phương, khu vực và quốc gia.

Chúng tôi đào tạo sinh viên tốt nghiệp và các chuyên gia xuất sắc với quan điểm liên ngành, cam kết hòa nhập và chuyển đổi xã hội, với việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, dân chủ và công lý.

Địa điểm

 • Providencia

  Avenida Condell,343, , Providencia

  Các chương trình

   Tổ chức cũng cung cấp:

   Câu hỏi