Keystone logo
Universitat de Barcelona Bậc thầy về mô hình tính toán nguyên tử và đa quy mô trong Vật lý, Hóa học và Hóa sinh
Universitat de Barcelona

Bậc thầy về mô hình tính toán nguyên tử và đa quy mô trong Vật lý, Hóa học và Hóa sinh

Barcelona, Tây Ban Nha

1 Years

Tiếng Anh, Người Tây Ban Nha

Toàn thời gian

Sep 2024

EUR 28 / per credit *

Trong khuôn viên trường

* Mỗi tín chỉ I 82 euro cho sinh viên không phải là công dân EU và hiện không cư trú tại Tây Ban Nha I Lệ phí cho năm học 2023-2024

Giới thiệu

Trong những năm gần đây đã có những bước phát triển vượt bậc trong việc thiết kế siêu máy tính. Sự gia tăng sức mạnh tính toán đã mở ra cánh cửa cho việc nghiên cứu các quá trình vật lý và hóa học quan tâm bằng cách sử dụng các mô hình đa tỷ lệ và kỹ thuật mô phỏng máy tính, về quy mô hệ thống (thang độ dài) và khoảng thời gian của quá trình (thang thời gian), dựa trên các nguyên tố nguyên tử - phân tử có liên quan.

Cách tiếp cận lý thuyết này đã đạt được độ tin cậy cao và trở thành một công cụ cơ bản để phân tích và hiểu cấu trúc cũng như tính chất của các hệ thống và quy trình phức tạp. Mặt khác, kiến ​​thức nâng cao về khoa học máy tính, lập trình sử dụng các công cụ quản lý và phân tích lượng lớn thông tin mang lại sự bổ sung cần thiết cho việc đào tạo khoa học-kỹ thuật trong môi trường làm việc và nghiên cứu ngày càng bị chi phối bởi các ứng dụng máy tính.

Bằng thạc sĩ đa dạng về Mô hình tính toán nguyên tử và đa quy mô trong Vật lý, Hóa học và Hóa sinh có mục tiêu chính là cung cấp đào tạo chuyên ngành về sử dụng các công cụ tính toán để nghiên cứu các vấn đề vật lý, hóa học và sinh hóa trong đó cấu trúc và tính chất của vấn đề ở quy mô nguyên tử hoặc phân tử có liên quan.

Để đạt được mục tiêu này, những sinh viên hoàn thành bằng thạc sĩ này sẽ có được kiến ​​thức chung và cụ thể về các mô hình lý thuyết và kỹ thuật mô phỏng khác nhau cần thiết để mô tả một hệ thống nhất định, tùy thuộc vào quy mô và quy mô thời gian của nó mà quá trình hoặc đặc tính quan tâm diễn ra.

Học sinh sẽ được đào tạo cách sử dụng các công cụ và kiến ​​thức lập trình cần thiết để áp dụng các kỹ thuật mô phỏng mà các em đã học, sử dụng cả gói máy tính tiêu chuẩn và lập trình các ứng dụng cần thiết.

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Kết quả chương trình

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi