Keystone logo
Universidade Nova de Lisboa (Nova University of Lisbon)

Universidade Nova de Lisboa (Nova University of Lisbon)

Universidade Nova de Lisboa (Nova University of Lisbon)

Giới thiệu

Các trường đại học ở Bồ Đào Nha có truyền thống lâu đời. Trường Đại học đầu tiên được thành lập vào năm 1289 tại Coimbra, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về giáo dục, phổ biến kiến thức và trao đổi ý kiến, cũng như giao tiếp với các trường Đại học Châu Âu khác. Truyền thống này vẫn duy trì cho đến ngày nay, trong đó các trường đại học là tổ chức cơ bản trong xã hội Bồ Đào Nha.

Universidade Nova de Lisboa được thành lập vào ngày 11 tháng 8 năm 1973 và là trường trẻ nhất trong ba trường Đại học công lập của Lisbon. Được tích hợp trong khuôn khổ mở rộng và đa dạng hóa giáo dục đại học, Đại học đã áp dụng một mô hình mới trong hệ thống của Bồ Đào Nha nhấn mạnh các phương pháp tiếp cận liên ngành, phát triển công nghệ đồng thời bảo vệ các dịch vụ trong các lĩnh vực học thuật truyền thống bao gồm y học, khoa học và nhân văn.

Việc thành lập NOVA là để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về giáo dục đại học ở Bồ Đào Nha nói chung và ở thành phố Lisbon nói riêng. Kể từ khi thành lập, NOVA đã hướng tới đổi mới giáo dục đại học ở Bồ Đào Nha và đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Địa điểm

  • Lisbon

    Lisbon, Bồ Đào Nha

    Câu hỏi