Keystone logo
Universidade Federal De São Paulo UNIFESP - Federal University of São Paulo

Universidade Federal De São Paulo UNIFESP - Federal University of São Paulo

Universidade Federal De São Paulo UNIFESP - Federal University of São Paulo

Giới thiệu

Theo truyền thống được công nhận là một tổ chức chuyên về khoa học sức khỏe, Unifesp chịu trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và phát triển nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế. Hạt nhân nguồn gốc của nó là Escola Paulista de Medicina, có nền tảng từ năm 1933 và được hỗ trợ bởi các nguồn lực tư nhân và trợ cấp của chính phủ cho đến khi liên bang hóa vào năm 1956. Với việc ban hành Luật số 8,957, vào năm 1994, EPM đã chuyển đổi thành một trường đại học liên bang. , duy trì các khóa học được giảng dạy trong các lĩnh vực Y học, Điều dưỡng, Khoa học Sinh học (phương thức y tế), Liệu pháp Ngôn ngữ và Công nghệ Nhãn khoa - ngày nay tích hợp Công nghệ Y tế.

Địa điểm

  • Vila Mariana

    Rua Sena Madureira,1500, 04021-001, Vila Mariana

    Câu hỏi