Keystone logo
Universidad Tecnologica De Mexico (UNITEC)

Universidad Tecnologica De Mexico (UNITEC)

Universidad Tecnologica De Mexico (UNITEC)

Giới thiệu

Tại Đại học Công nghệ Mexico, chúng tôi tin rằng mọi người đều có quyền nhận được một nền giáo dục chất lượng. Do đó, để bạn học trung học, đại học hoặc sau đại học, chúng tôi cung cấp cho bạn học phí hợp lý, học bổng học tập và ngân hàng việc làm. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn trở thành một chuyên gia chuẩn bị sẵn sàng để bạn có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của mình.

Địa điểm

  • Mexico City

    Calle Norte 67,2346, 02870, Mexico City

    Câu hỏi