Keystone logo
Universidad Nacional Del Litoral

Universidad Nacional Del Litoral

Universidad Nacional Del Litoral

Giới thiệu

Universidad Nacional Del Litoral (UNL) được thành lập theo Đạo luật Quốc gia Nº 10.861, được ban hành vào ngày 17 tháng 10 năm 1919. Trường đại học là kết quả của phong trào cải cách trường đại học năm 1918 ở Argentina, ủng hộ việc tạo ra dân chủ và tự quản các tổ chức cung cấp giáo dục đại học miễn phí, mở và công lập. Những ý tưởng này cuối cùng đã lan rộng đến phần lớn phần còn lại của Mỹ Latinh. UNL ra đời như một trường đại học khu vực, với các trường và viện ở các thành phố Santa Fe, Paraná, Rosario và Corrientes.

Trường đại học bao gồm mười Khoa, hai Trung tâm Đại học, Trường Âm nhạc, Trường Y tế và Vệ sinh, ba Trường Trung học, và một Trường Tiểu học với Mẫu giáo. Các đơn vị học thuật này có các chương trình khác nhau trong một loạt các ngành trong lĩnh vực nhân văn, khoa học, công nghệ và văn hóa, có liên quan chặt chẽ đến các vấn đề và thực tế của khu vực mà trường đại học đặt trụ sở.

Địa điểm

  • Santa Fe

    Bv. Pellegrini 2750, S3002 Santa Fe, , Santa Fe

    Các chương trình

    Câu hỏi