Keystone logo
Universidad Mayor

Universidad Mayor

Universidad Mayor

Giới thiệu

Universidad Mayor là đào tạo mọi người thông qua trải nghiệm giáo dục khuyến khích hành vi đạo đức, thái độ khởi nghiệp, đổi mới, lãnh đạo và tôn trọng sự đa dạng văn hóa và xã hội. Để làm được điều này, nó giảng dạy các chương trình đại học và sau đại học xuất sắc và thực hiện các hoạt động nhằm tạo ra, truyền đạt và phổ biến kiến thức đóng góp cho cộng đồng quốc gia trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội và kinh tế, xem xét bối cảnh toàn cầu thế giới và các chuẩn mực của khoa học nghiêm ngặt.

Địa điểm

  • Huechuraba

    Camino La Pirámide,5750, 8580745, Huechuraba

    Câu hỏi