Keystone logo
Universidad Loyola Bằng cấp về Khoa học Hoạt động Thể chất và Thể thao

Thạc sĩ in

Bằng cấp về Khoa học Hoạt động Thể chất và Thể thao

Universidad Loyola

Universidad Loyola

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

Córdoba, Tây Ban Nha

Ngôn ngữ

Người Tây Ban Nha

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

EUR 9.040 / per year

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

Giới thiệu

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi