Keystone logo
Universidad EAN

Universidad EAN

Universidad EAN

Giới thiệu

Tại Universidad EAN - được biết đến cho đến năm 2006 dưới tên viết tắt EAN (Trường Quản trị Kinh doanh) - chúng tôi thúc đẩy tinh thần kinh doanh bền vững, coi lãnh đạo và đổi mới là những yếu tố cơ bản để tạo ra sự phong phú cho nhân loại.

Chúng tôi nhận thức được tác động trước mắt và lâu dài của các hành động của mình, đó là lý do tại sao chúng tôi hoan nghênh Mục tiêu vì sự phát triển bền vững và tiến bộ xã hội được UNESCO thúc đẩy và được xác định bởi Ủy ban Brundtland năm 1987, có phạm vi được tổng hợp trong "để đáp ứng nhu cầu của hiện tại, mà không gây nguy hiểm cho khả năng của các thế hệ tương lai để đáp ứng nhu cầu của chính họ. "

Địa điểm

  • Bogotá

    Carrera 12,7898, 110221, Bogotá

Các chương trình

Câu hỏi