Keystone logo
Universidad Autonoma De Occidente cali

Universidad Autonoma De Occidente cali

Universidad Autonoma De Occidente cali

Giới thiệu

Đại học Tự trị Phương Tây là một Học viện Giáo dục Đại học, phù hợp với các quy định của Luật 30 năm 1992 và các quy định pháp luật khác, có thể thực hiện các chương trình đại học, sau đại học, nghiên cứu, giáo dục thường xuyên và dự kiến các chương trình học thuật cho cộng đồng.

Địa điểm

  • Jamundí

    Vía Cali - Puerto Tejada,2, 760007, Jamundí

    Câu hỏi