Keystone logo
UNITAU - University Of Taubate

UNITAU - University Of Taubate

UNITAU - University Of Taubate

Giới thiệu

Trong hơn 60 năm giáo dục đại học và 45 năm là trường Đại học, UNITAU (University of Taubaté) đã đào tạo hơn 100 nghìn sinh viên làm việc trên thị trường lao động khu vực, quốc gia và quốc tế.

Với khoảng 10.000 sinh viên, UNITAU cam kết cung cấp chất lượng giáo dục được đảm bảo bởi đội ngũ giáo sư ưu tú và cơ sở hạ tầng rộng lớn, bao gồm 99 phòng thí nghiệm, bộ sưu tập thư mục với hơn 240 nghìn bản, cùng với 53 nhóm nghiên cứu trong Khoa học Nhân văn, Sinh học. và Khu vực chính xác.

Địa điểm

  • São Paulo

    Avenida Nove de Julho,246, 12020-200, São Paulo

    Câu hỏi