Keystone logo
University of Oslo

University of Oslo

University of Oslo

Giới thiệu

Về Vụ Khảo cổ học, Bảo tồn và Lịch sử

Khoa Khảo cổ học, Bảo tồn và Lịch sử (IAKH) bao gồm ba môn học theo nhiều cách khác nhau để nghiên cứu quá khứ. Bộ này có các nhà khảo cổ theo định hướng quốc tế, chương trình bảo tồn duy nhất ở Na Uy và nhóm sử gia lớn nhất ở Scandinavia. Bộ này có gần 100 nhân viên, bao gồm cả những người nghiên cứu không thường trực. Các chương trình nghiên cứu bao gồm khảo cổ học từ thời đồ đá đến thời trung cổ, đối tượng và bảo tồn bức tranh, và lịch sử từ thời cổ đại đến thời hiện đại.

Sự thật và số liệu

Số liệu chính cho năm 2016

65043_Skjermbilde2017-11-29kl.18.24.37.png

Các lĩnh vực nghiên cứu

  • khảo cổ học

  • bảo tồn

  • lịch sử

Cam kết quốc gia

Khoa Khảo cổ học, Bảo tồn và Lịch sử tham gia vào một số dự án quốc gia và quốc tế, bao gồm:

  • Khảo cổ học: "Các cuộc họp Hãy Lịch sử Nghệ thuật Rock của Hunters 'và Đất đai của bản sắc ở Bắc Mesolithic Bắc Âu"

  • Lịch sử: "Dự án 1814"

  • Bảo tồn: "Sau cái chết Đen: Tranh và Điêu khắc Polychrome ở Na Uy, 1350-1550"

Địa điểm

  • Oslo

    Niels Henrik Abels vei 36 Blindernveien 11 (kart), 0851, Oslo

Câu hỏi