Keystone logo
University of Neuchatel, Faculty of Economics and Business

University of Neuchatel, Faculty of Economics and Business

University of Neuchatel, Faculty of Economics and Business

Giới thiệu

Đại học Neuchatel, Khoa Kinh tế (Université de Neuchâtel, Faculté des sciences économiques) Đại học Neuchatel là một trường đại học của Thụy Sĩ trong đó cung cấp các khóa học tại Cử nhân, Thạc sĩ và trình độ tiến sĩ, cũng như "chu kỳ thứ ba" và tiếp tục các khóa học giáo dục. Tại Đại học Neuchatel, học sinh là trọng tâm. Chúng tôi tự hào về việc tạo ra các nhà lãnh đạo tương lai, nhờ vào các chương trình giảng dạy sáng tạo của chúng tôi.

Đại học Neuchatel là:

một tổ chức đồng tình với sức chứa khoảng 4000 sinh viên, được hỗ trợ bởi đội ngũ nhân viên 860 người trong số đó có 120 giáo sư

tiêu chuẩn cao về giảng dạy, do nói riêng với tỷ lệ sinh viên / giáo viên duy nhất trong châu Âu

một danh tiếng quốc tế, đặc biệt là liên quan đến sinh học, nhân chủng học và pháp luật y tế, cũng như Viện Nghiên cứu Kinh tế (Irene) và Trung tâm cho Hiểu biết về quá trình xã hội (MAPS)

Khoa Kinh tế Khoa Kinh tế thuộc Đại học Neuchâtel thể chứa khoảng 600 sinh viên được giám sát bởi một trăm năm mươi giáo viên, nhà nghiên cứu và quản trị viên. Sự quan tâm mà các giáo sư và trợ lý thanh toán cho các chương trình giảng dạy của mỗi học sinh cũng như chất lượng giảng dạy đã được chỉ ra trong nhiều cuộc khảo sát được tiến hành trên sinh viên của mình. Các Faculy cung cấp cấp cao nhờ giáo dục thẩm quyền của các giáo sư của mình và chất lượng của các nghiên cứu được tiến hành bởi bảy viện của nó. Các dự án nghiên cứu, cả hai quốc gia và quốc tế, cũng như các nhiệm vụ cho các chính phủ và các công ty liên bang và địa phương, tăng cường khả năng hiển thị của Khoa và cũng thúc đẩy các chương trình giảng dạy khác nhau. Do hạn chế về không gian, các bậc thầy mới trên báo chí không thể được hiển thị ở đây nhưng các thông tin liên quan được đăng tải trên trang web sau đây: http://www.unine.ch/maj

Địa điểm

  • Neuchâtel

    Université de Neuchatel Faculty of Economics, Avenue du 1er-Mars 26,

    Câu hỏi