Keystone logo
Universidad Autonoma de Chihuahua

Universidad Autonoma de Chihuahua

Universidad Autonoma de Chihuahua

Giới thiệu

Các Đại học tự trị Chihuahua (UACH) là một tổ chức giáo dục đại học có trụ sở tại Chihuahua, Mexico. Đó là chỗ cao nhất của việc học ở nhà nước và các tổ chức giáo dục đại học với nhiều học sinh và các chương trình học tập tại bang Chihuahua, cũng là người thừa kế của Viện khoa học và văn học thành lập vào năm 1835 Chihuahua.

UACH là một trường công lập tự chủ của giáo dục; nhiệm vụ là tạo ra, thực hiện, phổ biến, và tích hợp chuyển giao kiến ​​thức; sử dụng các chương trình đại học chất lượng cao, có ứng dụng rất hữu ích cho xã hội và bản thân mình. Nó duy trì cam kết ban đầu của nó để góp phần phát triển xã hội và bảo vệ, bảo tồn và nâng cao những biểu hiện khác nhau của văn hóa trong lợi của một chất lượng cuộc sống tốt hơn cho quiting nói riêng và người Mexico nói chung.

Sứ mệnh, mục tiêu và giá trị

SỨ MỆNH

Chúng tôi là một tổ chức công của giáo dục đại học và trách nhiệm xã hội cam kết đóng góp cho sự phát triển xã hội và kinh tế bền vững của các thực thể và giữ gìn, bảo tồn và nâng cao những biểu hiện khác nhau của văn hóa, trong lợi của một chất lượng cuộc sống tốt hơn Mexico và đặc biệt là Chihuahuenses.

Chúng tôi thông qua việc hình thành toàn dân, với các công nghệ phổ quát và có thể đưa ra câu trả lời có liên quan và sáng tạo cho một thay đổi giá trị trên thế giới và tạo ra, thực hiện, phổ biến, chuyển giao kiến ​​thức và phát triển thông qua các nhà máy cao học tập và các chương trình đại học có chất lượng được công nhận, các ứng dụng hữu ích cho xã hội và cho chính mình.

Mục tiêu

Hỗ trợ xây dựng một xã hội với chất lượng cuộc sống tốt hơn, tạo ra, áp dụng và phổ biến kiến ​​thức, quảng bá văn hóa, thể thao và các hoạt động khác nhằm thúc đẩy sự hình thành của một con người mới có khả năng thúc đẩy sự biến đổi mà nhu cầu xã hội của Chihuahua.

Giá trị

HIỆU QUẢ: Chúng tôi mong muốn học tập xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu và khuyến nông; chịu trách nhiệm để đáp ứng các nhu cầu của xã hội Chihuahua với một thái độ tự phê bình lâu dài và mong muốn tìm kiếm chất lượng và năng suất của tất cả các hoạt động thể chế.

Đa nguyên: Chúng tôi chấp nhận và công nhận sự đa dạng khoa học, nghệ thuật, chuyên nghiệp, tư tưởng và tôn giáo.

MATCHING: Chúng tôi tôn trọng những ý tưởng và ý kiến ​​của người khác, ngay cả khi họ là khác với chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng sự đa dạng của những người tạo nên cộng đồng của chúng tôi.

Địa điểm

  • Chihuahua

    Universidad Autónoma de Chihuahua C. Escorza 900, Col. Centro, 31000, Chihuahua

Câu hỏi