Keystone logo
U University Corporation of Colombia

U University Corporation of Colombia

U University Corporation of Colombia

Giới thiệu

Sứ mệnh: Làm cho dịch vụ giáo dục đại học trở thành một trải nghiệm đào tạo con người về các giá trị nhân văn và chất lượng học tập xuất sắc.

Tầm nhìn: Vào năm 2025, U DE COLOMBIA sẽ được chọn vì chất lượng, mức độ phù hợp và sự đa dạng của chương trình đào tạo, được công nhận ở cấp quốc gia và về đào tạo toàn diện sinh viên, những tiến bộ trong nghiên cứu và đóng góp vào phát triển bền vững.

Mục đích: Tạo cơ hội tiếp cận giáo dục đại học bằng cách đào tạo các chuyên gia có năng lực, phản biện, cam kết và chuyển đổi trong xã hội.

Địa điểm

  • Medellín

    Carrera 43, 050012, Medellín

    Câu hỏi