Keystone logo
Hoa Sen University

Hoa Sen University

Hoa Sen University

Giới thiệu

Trường Đại học Hoa Sen từ lâu được thừa nhận rộng rãi là một trường đại học tư thục năng động, nhạy bén, giới thiệu cho xã hội những nhân tố được chuẩn bị tốt về tri thức, đạo đức, về sự trải nghiệm cuộc sống, có tầm nhìn nghề nghiệp tốt và ấp ủ hoài bão để dấn thân. Con người do Trường Đại học Hoa Sen đào tạo được đánh giá cao về tính hiệu quả trong hoạt động chuyên môn, cũng như về các phẩm chất nhân văn có sức lan toả trong cộng đồng.

Được sự tín nhiệm của các bên liên quan nói chung, của toàn xã hội, Trường Đại học Hoa Sen xác định trách nhiệm không ngừng tự hoàn thiện để thực hiện các chức năng của mình ngày càng tốt hơn. Quá trình tự hoàn thiện của HSU dựa trên ba trụ cột chính: cơ sở vật chất và đội ngũ; đào tạo và nghiên cứu khoa học; đại học thông minh.

Địa điểm

  • Ho Chi Minh City

    08 Nguyen Van Trang, Ward Ben Thanh, District 1, , Ho Chi Minh City

    Câu hỏi