Keystone logo
Takming University Of Science And Technology

Takming University Of Science And Technology

Takming University Of Science And Technology

Giới thiệu

Giới thiệu tóm tắt TMUST

Nắm lấy triết lý của giáo dục toàn diện, chúng tôi dành riêng cho việc phát triển kỹ năng thực tiễn của học sinh. Hiện nay, chúng tôi có ba trường cao đẳng là Cao đẳng Tài chính, Quản lý và Tin học, bốn trường đại học, 12 phòng ban, 1 phòng ban (1 系 組) và chương trình 1 độ. Ngoài ra, chúng tôi đã thiết lập một chương trình Thạc sỹ trong công việc vào năm 2010.

Tăng hiệu quả hành chính.

Cuộc sống trên Campus

Học bổng

Có tới 200 loại học bổng do TMUST cung cấp và các tổ chức bên ngoài. Chúng tôi cũng có trợ cấp khẩn cấp cho những sinh viên cần. Tất cả học bổng đều được mở cho cả sinh viên quốc tế và sinh viên nước ngoài đăng ký.

Có khoảng 60 câu lạc bộ trong TMUST và có thể được phân loại là học thuật, giải trí, thể thao, tình nguyện và toàn diện.

Địa điểm

  • Taipei

    No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District, 11451, Taipei

    Câu hỏi