Keystone logo
The University of Chicago Crown Family School of Social Work, Policy, and Practice Thạc sĩ lãnh đạo khu vực xã hội và quản lý tổ chức phi lợi nhuận

Thạc sĩ in

Thạc sĩ lãnh đạo khu vực xã hội và quản lý tổ chức phi lợi nhuận

The University of Chicago Crown Family School of Social Work, Policy, and Practice

The University of Chicago Crown Family School of Social Work, Policy, and Practice

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Chicago, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

12 - 12 tháng

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 45.000 / per year *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Oct 2023

* Toàn thời gian: $ 45,000. Bán thời gian, mỗi năm: $ 22,500

Giới thiệu

Học sinh lý tưởng

Tuyển sinh

Học bổng và tài trợ

Về trường học

Câu hỏi