Keystone logo
The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

Giới thiệu

Những người tham gia chọn UNITAR sẽ được đào tạo đẳng cấp thế giới và có cơ hội mở rộng phạm vi mạng lưới toàn cầu cũng như tăng triển vọng nghề nghiệp, đồng thời học hỏi từ các học viên và những người tham gia từ các nền văn hóa và thế giới quan khác nhau. Trong 60 năm qua, UNITAR đã có được chuyên môn và kinh nghiệm độc đáo trong việc thiết kế và cung cấp nhiều hoạt động đào tạo khác nhau. Chúng tôi đã trở thành học viện hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp học tập tùy chỉnh và sáng tạo cho các tổ chức và cá nhân từ cả khu vực công và tư nhân. Với chiến lược tập trung hoàn toàn vào việc đạt được mục tiêu bền vững
Mục tiêu Phát triển (SDGs), UNITAR hỗ trợ thực hiện Chương trình nghị sự 2030.

Địa điểm

 • Geneva

  UNITAR, Palais des Nations, CH-1211, Geneva

 • San José

  San José, Costa Rica

  • Laxenburg

   Laxenburg, Áo

   • The Hague

    The Hague, Hà Lan

    Câu hỏi