Keystone logo
The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

Giới thiệu

Học viện

Là một cơ quan độc lập của LHQ được thành lập vào năm 1963, Viện Đào tạo và Nghiên cứu của LHQ (www.unitar.org) là một bộ phận đào tạo của Hệ thống LHQ và có nhiệm vụ nâng cao hiệu quả của LHQ thông qua đào tạo ngoại giao, và tăng cường tác động của các hành động quốc gia thông qua nâng cao nhận thức cộng đồng, giáo dục và đào tạo cán bộ chính sách công.

UNITAR cung cấp các hoạt động đào tạo và phát triển năng lực để hỗ trợ chủ yếu cho các nước đang phát triển, đặc biệt chú ý đến các nước kém phát triển nhất (LDCs), các quốc đảo nhỏ đang phát triển (SIDS) và các nhóm và cộng đồng khác dễ bị tổn thương nhất, bao gồm cả những người trong các tình huống xung đột. Viện bao gồm các chủ đề trong các lĩnh vực rộng lớn về năng lực hỗ trợ cho Chương trình nghị sự 2030, tăng cường chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy tính bền vững môi trường và phát triển xanh, cải thiện khả năng phục hồi và hỗ trợ nhân đạo, thúc đẩy hòa bình bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế và hòa nhập xã hội.

Nó cũng tiến hành nghiên cứu về các phương pháp, phương pháp và công cụ học tập sáng tạo, cũng như nghiên cứu ứng dụng để giải quyết các vấn đề quan trọng, chẳng hạn như giảm thiểu rủi ro thiên tai và các trường hợp khẩn cấp nhân đạo.

Chúng tôi làm việc trên tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau và chúng tôi cố gắng vươn xa nhất trước tiên. Để đạt được điều này, kế hoạch đào tạo của chúng tôi cũng phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các nhà tài trợ. Chúng tôi kêu gọi các quốc gia tài trợ và các tổ chức tài trợ khác giúp đỡ chúng tôi để chúng tôi có thể thiết kế và cung cấp đào tạo chất lượng cao, đặc biệt là cho các quốc gia có hoàn cảnh đặc biệt.

tầm nhìn của chúng tôi

“Một thế giới trong đó những người, tổ chức và tổ chức được trao quyền tri thức đạt được kết quả để vượt qua những thách thức toàn cầu.”

Tầm nhìn mà Viện hướng tới phản ánh động lực đạt được kết quả và lập chương trình để phát triển năng lực của các cá nhân, cơ quan và tổ chức nhằm vượt qua các thách thức toàn cầu.

Nhiệm vụ của chúng ta

“Phát triển năng lực để tăng cường quá trình ra quyết định toàn cầu và hỗ trợ hành động cấp quốc gia nhằm định hình một tương lai tốt đẹp hơn.”

Chức năng cốt lõi của chúng tôi

Học viện:

 • thiết kế và cung cấp đào tạo sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, tổ chức và cơ sở;
 • tạo điều kiện chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thông qua các quy trình được kết nối và đổi mới;
 • tiến hành nghiên cứu và thí điểm các chiến lược, cách tiếp cận và phương pháp học tập sáng tạo; và
 • tư vấn và hỗ trợ các chính phủ, Liên Hợp Quốc và các đối tác khác với các dịch vụ liên quan đến tri thức dựa trên công nghệ.

Ngày nay, phạm vi lập trình của UNITAR thực sự mang tính toàn cầu với phạm vi tiếp cận bao trùm toàn bộ thành viên của Liên hợp quốc và với hơn 40.000 cá nhân được hưởng lợi từ việc cung cấp khoảng 500 khóa đào tạo và các sự kiện liên quan hàng năm. Chưa bao giờ chương trình của Viện lại đa dạng như hiện nay, với nhiều loại hình học tập và các loại sự kiện khác bao gồm các chủ đề trong các lĩnh vực rộng lớn của chủ nghĩa đa phương; phát triển kinh tế và hòa nhập xã hội; bền vững về môi trường và phát triển xanh; hòa bình bền vững; và nghiên cứu, ứng dụng công nghệ.

Viện cũng đã đa dạng hóa rất nhiều việc cung cấp đào tạo, với các khóa học e-Learning hiện chiếm một phần ba tổng số sự kiện và với hơn 5.000 học viên từ khắp nơi trên thế giới được hưởng lợi từ môi trường học tập ảo của Viện vào năm 2012. Khi thực hiện sứ mệnh của mình, Viện rất chú trọng vào việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến học tập, chuyển giao kiến thức, truyền đạt kỹ năng và nâng cao nhận thức nhằm mục đích mang lại những thay đổi trong hành vi và phát triển các năng lực khác của những người thụ hưởng.

Song song với việc học, Viện cũng tham gia vào các dịch vụ hỗ trợ tư vấn và liên quan đến đào tạo cho các chính phủ nhằm đạt được các kết quả phát triển kinh tế và xã hội rộng lớn hơn, chẳng hạn như phát triển năng lực thể chế.

Địa điểm

 • Geneva

  UNITAR, Palais des Nations, CH-1211, Geneva

 • San José

  San José, Costa Rica

  • Laxenburg

   Laxenburg, Áo

   • The Hague

    The Hague, Hà Lan

    Câu hỏi