Keystone logo
Technological Units of Santander (Unidades Tecnológicas de Santander (UTS))

Technological Units of Santander (Unidades Tecnológicas de Santander (UTS))

Technological Units of Santander (Unidades Tecnológicas de Santander (UTS))

Giới thiệu

Các Đơn vị Công nghệ của Santander là một cơ sở công lập của đơn vị bộ phận, chuyên đào tạo những người có đạo đức, tư duy phản biện và thái độ kinh doanh, thông qua các quy trình chất lượng trong giảng dạy, nghiên cứu và khuyến nông nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội. . kinh tế, khoa học, công nghệ, môi trường và văn hóa của xã hội.

Địa điểm

 • SANTANDER

  SANTANDER, Colombia

  Các chương trình

   Tổ chức cũng cung cấp:

   Câu hỏi