Keystone logo
Tallinn University Bậc thầy về trí tuệ nhân tạo cho xã hội bền vững
Tallinn University

Bậc thầy về trí tuệ nhân tạo cho xã hội bền vững

Tallinn, Estonia

2 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

01 Sep 2024

EUR 2.000 / per semester

Trong khuôn viên trường

Giới thiệu

Chương trình Thạc sĩ Chung Erasmus Mundus (EMJM) về Trí tuệ nhân tạo cho các xã hội bền vững tập trung vào tính bền vững, trí tuệ nhân tạo và các quyết định dựa trên dữ liệu cũng như các phương pháp thiết kế có sự tham gia thu hút người dân. Chương trình được thiết kế cùng với ba trường đại học, Tallinn University , Trường Công nghệ Kỹ thuật số, Đại học Tampere, Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa học Truyền thông và Đại học Lusófona, Khoa Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ. Sau khi hoàn thành Chương trình Thạc sĩ, sinh viên hiểu và có thể sử dụng phương pháp thiết kế có sự tham gia để nghiên cứu và thiết kế các giải pháp bền vững dựa trên dữ liệu và AI cho xã hội.

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Về trường học

Câu hỏi