Keystone logo
Srishti Institute Of Art, Design And Technology

Srishti Institute Of Art, Design And Technology

Srishti Institute Of Art, Design And Technology

Giới thiệu

Lời hứa của chúng tôi

"Năng lực sáng tạo - trước đường cong"

Với hơn hai thập kỷ xây dựng các cộng đồng sống động và linh hoạt, Srishti đã phát triển cách tiếp cận đa chiều đặc biệt để phát triển năng lực và cam kết xây dựng năng lực sáng tạo trước đường cong.

Khoảnh khắc sáng tạo

Việc thừa nhận rằng chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng trở nên kết nối, mạng lưới và phụ thuộc lẫn nhau, và do đó phức tạp hơn theo ngày, có ý nghĩa quan trọng đối với cách chúng ta can thiệp để tạo ra kết quả tốt hơn cho tất cả mọi người ngày nay và lâu dài và bền vững vào tương lai.

Địa điểm

  • Bengaluru

    Bengaluru, Ấn Độ

    Câu hỏi