Keystone logo
SRH Berlin University of Applied Sciences M.Sc. Quản lý chuyển đổi kỹ thuật số với các tùy chọn chuyên môn hóa

MSc in

M.Sc. Quản lý chuyển đổi kỹ thuật số với các tùy chọn chuyên môn hóa SRH Berlin University of Applied Sciences

SRH Berlin University of Applied Sciences

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Thạc sĩ Khoa học Quản lý Công nghệ Thông tin
    • Kuala Lumpur, Malaysia
  • ThS Quản lý công nghệ thông tin
    • Berlin, Đức
  • Thạc sĩ Kỹ thuật & Quản lý Hệ thống Thông tin (Bán thời gian)
    • Karlsruhe, Đức