Keystone logo
Southern Institute of Technology

Southern Institute of Technology

Southern Institute of Technology

Giới thiệu

Southern Institute of Technology (SIT) cung cấp chất lượng giáo dục đại học và đào tạo trên nhiều chuyên ngành và trình độ khác nhau. Từ chứng chỉ đến nghiên cứu sau đại học, chúng tôi cung cấp các chương trình NZQA để sinh viên học theo trình độ và Pathway phù hợp với họ. Chúng tôi là quê hương của Chương trình Zero Fees và là nhà cung cấp bậc đại học duy nhất ở New Zealand cung cấp chương trình giáo dục miễn phí cho sinh viên NZ trong nước cho mỗi năm học ở tất cả các cấp độ.

Chúng tôi cung cấp các chương trình SIT tại các cơ sở ở Invercargill, Christchurch, Queenstown, Gore, Auckland và trực tuyến thông qua Học từ xa SIT2LRN. Chúng tôi cũng có các khoa chuyên môn về âm nhạc và giáo dục nông thôn - MAINZ - Music, Audio Institute of New Zealand (Auckland & Christchurch) và Telford ở Balclutha, South Otago.

Địa điểm

  • Invercargill

    Tay Street,133, 9810, Invercargill

    Các chương trình

    Câu hỏi