Keystone logo
South University Bậc Thầy Của Khoa Học Trong Tư Pháp Hình Sự

MSc in

Bậc Thầy Của Khoa Học Trong Tư Pháp Hình Sự

South University

South University

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

Savannah, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa, Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Thạc sĩ khoa học về tư pháp hình sự
    • Salem, Hoa Kỳ
  • Bậc Thầy Của Khoa Học Trong Tư Pháp Hình Sự
    • Rochester, NY, Hoa Kỳ
  • Thạc sĩ nghệ thuật phục hồi công lý (MARJ)
    • Royalton, Hoa Kỳ