Keystone logo
South University Bậc Thầy Của Khoa Học Trong Tư Pháp Hình Sự
South University

Bậc Thầy Của Khoa Học Trong Tư Pháp Hình Sự

Request duration

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

Học từ xa, Trong khuôn viên trường

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

South University hiện đang cung cấp một định dạng mới ngoài các lớp học trong khuôn viên trường, được gọi là South VR [South Virtual Remote], là hướng dẫn trực tiếp, trải nghiệm lớp học ảo tương tác. Định dạng học tập tạm thời này được tạo ra để giúp học sinh của chúng tôi tiếp tục học tập từ xa trong đại dịch COVID-19.

Chương trình cấp bằng Thạc sĩ Khoa học về Tư pháp Hình sự của South University Palm Beach được thiết kế cho các cá nhân làm việc trong hệ thống tư pháp hình sự, cũng như những người trong các ngành nghề khác, cả công và tư, những người muốn học thêm về tư pháp hình sự. Điều kiện tiên quyết được giới hạn để sinh viên đủ điều kiện có bằng cử nhân trong các lĩnh vực liên quan như tội phạm học, tâm lý học, kinh doanh hoặc quản lý công, nhân chủng học, khoa học chính trị, xã hội học hoặc khoa học xã hội liên quan có thể đăng ký cùng với sinh viên có bằng đại học về tư pháp hình sự.

Chương trình chủ yếu được thiết kế để thúc đẩy một cộng đồng học tập của các chuyên gia tư pháp hình sự, những người sẽ sử dụng kiến thức của họ trong các đấu trường thực thi pháp luật, cải chính, chính trị và pháp lý.

Kết quả

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể:

 • Thể hiện khả năng thành thạo trong các lĩnh vực lý thuyết và ứng dụng tư pháp hình sự cũng như các nguyên tắc và thực tiễn quản lý để giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề thực tế trong một tổ chức phức tạp.
 • Hiểu mối quan hệ giữa lý thuyết tội phạm, chính sách tội phạm và thực hành nghề nghiệp.
 • Thể hiện các kỹ năng tương tác và học các chiến lược hành vi để cải thiện giao tiếp có hệ thống trong và giữa các cơ quan tư pháp hình sự.
 • Thể hiện khả năng diễn giải và sử dụng hiệu quả phương pháp nghiên cứu bằng cách hoàn thành bản cáo bạch dự án nghiên cứu cuối cùng về một chủ đề liên quan đến thực hành nghề nghiệp trong một cơ quan tư pháp hình sự thực tế.

Lady Justice.

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp của MS trong chương trình Tư pháp Hình sự được chuẩn bị để tìm kiếm các vị trí quản lý, hành chính, nghiên cứu và giảng dạy. Sinh viên tốt nghiệp chương trình cũng sẽ được chuẩn bị để nhập học vào các chương trình tiến sĩ về tư pháp hình sự, tội phạm học và các lĩnh vực liên quan khác cũng như để được thăng chức trong cơ quan thực thi pháp luật, cải huấn, chính quyền địa phương và tiểu bang, và các tổ chức pháp lý.

Yêu cầu khóa học

Thạc sĩ Khoa học Tư pháp Hình sự: 48 tín chỉ

Nền tảng: 28 Tín chỉ

 • MCJ5001 Cơ sở trong Tư pháp Hình sự, 4 Giờ Tín dụng
 • MCJ5003 Đạo đức và Hành vi Đạo đức trong Hệ thống Tư pháp Hình sự, 4 Giờ Tín dụng
 • MCJ5100 Phương pháp Nghiên cứu Nâng cao và Phân tích I, 4 Giờ Tín dụng
 • MCJ6001 Cơ quan Tư pháp Hình sự, 4 Giờ Tín dụng
 • Lý thuyết tội phạm MCJ6003, 4 giờ tín dụng
 • MCJ6004 Lập kế hoạch & Đổi mới Tư pháp Hình sự, 4 Giờ Tín dụng
 • MCJ6405 Lãnh đạo Tổ chức, 4 Giờ Tín dụng

Chương trình Tự chọn (chọn bốn): 16 Tín chỉ

 • MCJ6002 Cơ quan Tư pháp Vị thành niên, 4 Giờ Tín dụng
 • MCJ6401 Các vấn đề Quan trọng / Gây tranh cãi: Thi hành Luật, 4 Giờ Tín dụng
 • MCJ6404 Khủng bố Chính trị, 4 Giờ Tín dụng
 • MCJ6410 Vấn đề Pháp lý trong Quản lý Tư pháp Hình sự, 4 Giờ Tín dụng
 • MCJ6505 Quản lý các sự cố nghiêm trọng, 4 giờ tín dụng
 • MCJ6601 Điều phối nguồn lực và đại lý, 4 giờ tín dụng
 • MCJ6620 Chủ đề Đặc biệt về An ninh Nội địa, 4 Giờ Tín dụng
 • MCJ6701 Lý thuyết và Thực hành về các Chương trình Cải chính Cộng đồng và Tái gia nhập, 4 Giờ Tín dụng
 • MCJ6705 Lý thuyết và Thực hành Sửa chữa Thể chế, 4 Giờ Tín dụng

Lưu ý (các):
Sinh viên sẽ chọn bốn khóa học (16 tín chỉ) từ chương trình đào tạo tư pháp hình sự cấp độ sau đại học còn lại được liệt kê bên dưới hoặc từ các chương trình sau đại học khác với sự hướng dẫn và phê duyệt của Giám đốc Chương trình Tư pháp Hình sự hoặc Chủ tịch Chương trình thích hợp và với sự tư vấn của Chương trình liên quan Giám đốc nếu các khóa học từ các chương trình khác được mong muốn. Sinh viên nên có kế hoạch tham gia ít nhất 50% phần này của chương trình cấp bằng trong các khóa học tư pháp hình sự. Học sinh có thể xây dựng một lĩnh vực cần nhấn mạnh với sự hướng dẫn của Giám đốc hoặc Chủ tịch Chương trình hoặc theo đuổi một tập hợp các khóa học tự chọn tổng quát hơn. Học sinh có thể nhấn mạnh vào một lĩnh vực truyền thống của trường như Sửa chữa hoặc An ninh Nội địa, nhưng các lựa chọn tự chọn cũng có thể phản ánh các mục tiêu và nguyện vọng nghề nghiệp cụ thể của học sinh. Do đó, các khóa học trong các lĩnh vực như Hành chính Công, Kinh doanh hoặc Tư vấn Sức khỏe Tâm thần Lâm sàng có thể được đưa vào như mong muốn và được chấp thuận, và nếu sinh viên hoàn thành các điều kiện tiên quyết cần thiết cho các khóa học đó. Xin lưu ý rằng Hỗ trợ Tài chính có thể không bao gồm các khóa học tiên quyết. Vui lòng xem Chính sách về Chương trình Học được Thực hiện Bên ngoài Bằng cấp của Sinh viên trong phần Công tác Học tập của danh mục này.

Capstone: 4 Tín chỉ

 • MCJ6985 Dự án Chuyên nghiệp Ứng dụng, 4 Giờ Tín dụng

Lưu ý (các):
Việc được chấp nhận vào chương trình Tư pháp Hình sự của South University hoặc việc hoàn thành chương trình này không ngụ ý hoặc đảm bảo rằng sinh viên sẽ có thể kiếm được việc làm trong cơ quan thực thi pháp luật, sửa chữa, quản chế / tạm tha hoặc các lĩnh vực liên quan. Sinh viên nên liên hệ với cơ quan / tổ chức quốc gia, tiểu bang hoặc địa phương nơi sinh viên dự định kiếm việc làm để biết các yêu cầu cụ thể và quy trình nộp đơn.

South University , các dịch vụ của Chương trình Trực tuyến có thể không có sẵn cho cư dân của tất cả các tiểu bang. Vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh để biết thêm thông tin.

Lớp học trực tuyến

Bạn chưa có kinh nghiệm học trực tuyến trước đây hoặc tự hỏi kiếm bằng cấp trực tuyến tại South University như thế nào? Mặc dù phương thức học tập khác với trải nghiệm lớp học truyền thống với sự thuận tiện và linh hoạt hơn, chúng tôi vẫn giữ các tiêu chuẩn cao về học tập xuất sắc trong lớp học trực tuyến.

South University chương trình trực tuyến của South University kết hợp một chương trình giảng dạy được thiết kế cho kết quả của sinh viên và một lớp học được thiết kế để linh hoạt và gắn kết. Nền tảng học tập trong lớp học trực tuyến của chúng tôi, Brightspace, cung cấp cho bạn một loạt các tính năng để nâng cao trải nghiệm học tập của bạn, bao gồm:

 • Nội dung phương tiện nâng cao
 • Điều hướng được cá nhân hóa
 • Bầu không khí học tập trực tuyến được đơn giản hóa
 • Truy cập vào sách kỹ thuật số
 • Tùy chọn gửi email và nhắn tin tức thì

Chúng tôi không chỉ cung cấp một lớp học trực tuyến, mang đến nhiều trải nghiệm và dịch vụ trực tuyến trong khuôn viên trường. Ngoài ra, lớp học trực tuyến có thể truy cập khi đang di chuyển qua thiết bị di động và bằng các công cụ như Ứng dụng Pulse. Pulse giúp bạn luôn kết nối và đi đúng hướng với khóa học của mình bằng cách cung cấp một số tính năng như lịch khóa học, bài đọc và bài tập, phản hồi và điểm cũng như thông báo.

Làm thế nào để nộp

Chúng tôi làm cho quá trình đăng ký diễn ra suôn sẻ nhất có thể để bạn có thể bắt đầu lấy bằng ngay lập tức. Đại diện tuyển sinh của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình ba bước của chúng tôi.

 1. Để bắt đầu, hãy gọi 888-444-3404, để nói chuyện với Đại diện Tuyển sinh hoặc điền vào biểu mẫu thông tin yêu cầu của chúng tôi.
 2. Đại diện tuyển sinh sẽ cùng bạn xem xét các chương trình cấp bằng của chúng tôi, cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về quy trình tuyển sinh và giúp bạn hoàn thành thủ tục đăng ký. Bạn có thể tham gia một chuyến tham quan có hướng dẫn viên của chúng tôi hoặc một chuyến tham quan ảo trực tuyến. Áp dụng ngay bây giờ
 3. Một Cố vấn Tài chính sẽ làm việc với bạn để thảo luận về các lựa chọn và trình độ chuyên môn và phát triển một kế hoạch thanh toán phù hợp với bạn. Các chương trình với các thủ tục đăng ký thay thế.

2020-21 Ngày bắt đầu

Trong khuôn viên trường Trực tuyến
 • Ngày 14 tháng 5 năm 2020
 • Ngày 27 tháng 6 năm 2020
 • Ngày 6 tháng 8 năm 2020
 • Ngày 3 tháng 10 năm 2020
 • Ngày 12 tháng 11 năm 2020
 • Ngày 9 tháng 1 năm 2021
 • Ngày 18 tháng 2 năm 2021
 • Ngày 3 tháng 4 năm 2021
 • Ngày 13 tháng 5 năm 2021
 • Ngày 26 tháng 6 năm 2021
 • Ngày 2 tháng 6 năm 2020
 • Ngày 14 tháng 7 năm 2020
 • 18 tháng 8, 2020
 • Ngày 22 tháng 9 năm 2020
 • Ngày 27 tháng 10 năm 2020
 • Ngày 1 tháng 12 năm 2020
 • Ngày 12 tháng 1 năm 2021
 • Ngày 16 tháng 2 năm 2021
 • Ngày 23 tháng 3 năm 2021
 • Ngày 27 tháng 4 năm 2021
 • Ngày 1 tháng 6 năm 2021

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

 • Thạc sĩ khoa học về tư pháp hình sự
  • Online USA
 • Criminal Justice Policy and Administration (MPA)
  • Carson, Hoa Kỳ
 • Thạc sĩ Khoa học Tư pháp Hình sự
  • Paxton, Hoa Kỳ