Keystone logo
Sophia University

Sophia University

Sophia University

Giới thiệu

Sự lây lan trên toàn thế giới của bệnh nhiễm coronavirus mới đang buộc phải thay đổi cách giáo dục đại học. Đặc biệt, việc hạn chế trao đổi thực tế ở nước ngoài là một khó khăn đối với Sophia University , nơi thúc đẩy toàn cầu hóa, nhưng chúng tôi cung cấp hỗ trợ không chỉ cho sinh viên quốc tế ở Nhật Bản mà còn ở nước ngoài, tập trung vào các cơ sở ở nước ngoài của chúng tôi. Đặc biệt, Trung tâm ASEAN Hub ở Bangkok, nơi đã thành lập một công ty kinh doanh với mục đích phục hồi hơn nữa các chức năng giáo dục từ năm ngoái, đang nỗ lực tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình bằng cách giới thiệu các lớp học trực tuyến hoàn chỉnh.

Thay đổi lớn nhất do thảm họa Corona gây ra là sự tiến bộ nhanh chóng của việc truy cập trực tuyến tại các trường đại học trên khắp thế giới. Do đó, chúng ta có thể mong đợi những trao đổi nghiên cứu chưa từng có, chẳng hạn như mời từ xa các giáo sư tiến hành các nghiên cứu tiên tiến tại các trường đại học ở nước ngoài. Trường đại học của chúng tôi cũng đang làm việc để thiết lập một khả năng như một hệ thống.

Địa điểm

  • Chiyoda

    Chiyoda, Nhật Bản

    Câu hỏi