Keystone logo
Simon Bolivar University - Universidad Simón Bolívar (USB)

Simon Bolivar University - Universidad Simón Bolívar (USB)

Simon Bolivar University - Universidad Simón Bolívar (USB)

Giới thiệu

Chúng tôi là một trường Đại học phi lợi nhuận chuyên đào tạo toàn diện, phát triển nghiên cứu và đổi mới, liên kết với Nhà nước, khu vực sản xuất và cộng đồng nói chung, đáp ứng cam kết phát triển xã hội, chính trị, văn hóa. , và môi trường môi trường. thuộc kinh tế.

Chức năng xã hội của chúng tôi được truyền cảm hứng từ tư tưởng của Nhà khai phóng Simón Bolívar về một nền Giáo dục với các giá trị dựa trên công bằng, được thúc đẩy bởi một cộng đồng học thuật phù hợp.

Đại học Simón Bolívar coi trọng và nuôi dưỡng bản sắc, văn hóa và sự tôn trọng đối với tổ tiên.

Địa điểm

Địa điểm
  • Miranda

    Miranda, Venezuela

    Câu hỏi