Keystone logo
School of Communications (Escuela de Comunicaciones (ESCOM)

School of Communications (Escuela de Comunicaciones (ESCOM)

School of Communications (Escuela de Comunicaciones (ESCOM)

Giới thiệu

Thông tin liên lạc quân sự trong cấu trúc của Quân đội chúng ta, có tầm quan trọng siêu việt khi năm tháng trôi qua và sự xuất hiện của các sự kiện định hình lịch sử của đất nước chúng ta và thế giới nói chung, trong một cụm sự kiện đã chứng kiến kỹ thuật của họ trong công nghệ. cơ hội lớn để phát triển và thay đổi vì lợi ích của nhân loại, đây là cách mà thông tin liên lạc quân sự đã có trong suốt lịch sử, yếu tố thiết yếu của việc chỉ huy, phối hợp và phát triển các hoạt động quân sự đã trở thành nền tảng của những chiến thắng vĩ đại và tương tự như vậy, chúng đã cho phép hiện đại xung đột để quyết định việc sử dụng các phương tiện điện tử phù hợp, tạo điều kiện cho việc đoán trước ý định và hành động của đối thủ.

Địa điểm

 • Bogotá

  Bogotá, Colombia

  Các chương trình

   Tổ chức cũng cung cấp:

   Câu hỏi