Keystone logo
Sapienza University of Rome Bằng Thạc sĩ về An ninh mạng
Sapienza University of Rome

Bằng Thạc sĩ về An ninh mạng

Rome, Ý

2 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian

29 Jul 2024

Oct 2024

EUR 1.500 / per year *

Trong khuôn viên trường

* xem chi tiết tại đây: https://www.uniroma1.it/en/pagina/tuition-fees-and-grants

Giới thiệu

Chương trình cấp bằng về An ninh mạng có danh mục khóa học liên ngành thu thập các đóng góp từ khoa học máy tính, kỹ thuật, thống kê, khoa học pháp lý, kinh tế và tổ chức, cùng với kiến thức cụ thể về các lĩnh vực ứng dụng chính để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạng. Đặc biệt, bằng Thạc sĩ An ninh mạng cung cấp đầy đủ kiến thức chuyên môn, cả từ quan điểm công nghệ và quy chuẩn, để giám sát và điều phối các chính sách bảo mật trong khuôn khổ các hệ thống công nghệ thông tin phức tạp, tổ chức bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạng và quản lý khôi phục trong trường hợp bị tấn công .

student, typing, keyboard

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi