Keystone logo
Sao Judas University - Universidade São Judas Tadeu

Sao Judas University - Universidade São Judas Tadeu

Sao Judas University - Universidade São Judas Tadeu

Giới thiệu

Lịch sử của Tổ hợp Giáo dục São Judas Tadeu bắt đầu vào năm 1947, với Khóa học Nhập học vào các Nhà thi đấu Tiểu bang, do các giáo sư Alberto Mesquita de Camargo và Alzira Altenfelder Silva Mesquita, vợ của ông sáng lập. Sau một cuộc đấu tranh gian khổ, hai vợ chồng đã cài được Colégio São Judas Tadeu. Năm 1971, Faculdades São Judas Tadeu được thành lập, với các khóa học về Quản trị và Khoa học Kế toán. Một năm sau, các khóa học về Văn học và Toán học bắt đầu. Universidade São Judas Tadeu được chính thức công nhận theo Sắc lệnh số 264 ngày 4 tháng 5 năm 1989 của Bộ trưởng.

Địa điểm

  • Butantã

    Avenida Vital Brasil,1000, 05503-001, Butantã

    Câu hỏi