Keystone logo
San Jose Foundation for Higher Education (Fundación de Educación Superior San José (FESSANJOSÉ))

San Jose Foundation for Higher Education (Fundación de Educación Superior San José (FESSANJOSÉ))

San Jose Foundation for Higher Education (Fundación de Educación Superior San José (FESSANJOSÉ))

Giới thiệu

Sứ mệnh của Tổ chức Giáo dục Đại học San José FESSANJOSE là đào tạo các chuyên gia toàn diện, từ cách tiếp cận nhân văn với ý thức phản biện, xã hội và nhạy cảm đến các nguyên tắc công bằng và giá trị đạo đức. Bằng cách này, sự phát triển thực chất và chất lượng giáo dục trong cơ sở giáo dục.

Địa điểm

 • Cundinamarca

  Avenida Caracas,639, 110231, Cundinamarca

  Các chương trình

   Tổ chức cũng cung cấp:

   Câu hỏi