Keystone logo
Salazar and Herrera University Institution

Salazar and Herrera University Institution

Salazar and Herrera University Institution

Giới thiệu

Trong các chương trình học tập của Viện Đại học Salazar y Herrera, Sứ mệnh là chiếc bánh lái hướng dẫn các hành động của các khía cạnh trực quan, hỗ trợ ước mơ của thể chế về thành tựu đáng kể của các quá trình giáo dục toàn diện, nhân văn và hòa nhập, thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ với chất lượng, trách nhiệm và cam kết xã hội.

Do đó, Viện Đại học Salazar y Herrera dự định thúc đẩy chất lượng và sự bao hàm của nó, thông qua việc phát triển "các chương trình liên tục và lâu dài trong các lĩnh vực hoạt động của kỹ thuật, công nghệ và khoa học, dựa trên các nguyên tắc Công giáo, trong các lĩnh vực con người toàn diện. hình thành, lĩnh vực khoa học - công nghệ, phản ánh và nội tại soi sáng quá trình dạy - học, nghiên cứu và các giá trị ”là một phần sứ mệnh của IUSH.

Địa điểm

 • Medellín

  Calle 76,80-126, 050041, Medellín

  Các chương trình

   Tổ chức cũng cung cấp:

   Câu hỏi