Keystone logo
Reformed University Corporation (Corporación Universitaria Reformada (CUR)) Colombia

Reformed University Corporation (Corporación Universitaria Reformada (CUR)) Colombia

Reformed University Corporation (Corporación Universitaria Reformada (CUR)) Colombia

Giới thiệu

Chúng tôi là một Tổ chức Giáo dục Đại học được thành lập bởi Nhà thờ Trưởng lão Colombia. Chúng tôi có Tư cách pháp nhân theo Nghị quyết 1021 ngày 14 tháng 5 năm 2002 của Bộ Quốc gia Giáo dục phê duyệt để cung cấp một dịch vụ công cộng văn hóa và thực hiện chức năng xã hội dựa trên các nguyên tắc có trong tiêu đề đầu tiên, chương một của Luật 30 năm 1992

Địa điểm

  • #53-70

    #53-70, Colombia

    Các chương trình

    Câu hỏi