Keystone logo
© BIMM University
Queen Margaret University

Queen Margaret University

Queen Margaret University

Giới thiệu

,

Chúng tôi được biết không chỉ vì giảng dạy xuất sắc, có liên quan, nghiên cứu và trao đổi kiến ​​thức mà còn cho sự chăm sóc và tôn trọng chúng tôi cung cấp cho sinh viên, nhân viên và đối tác của chúng tôi. Là một trường đại học phát triển mạnh, chúng tôi cố gắng tạo ra một cộng đồng không có biên giới, giúp cải thiện cuộc sống của người dân địa phương, quốc gia và quốc tế. Chúng tôi rất tham vọng và đầy tham vọng, và, trong mọi việc chúng tôi làm, chúng tôi cam kết công bằng xã hội.

Giá trị

Địa điểm

  • Edinburgh

    Queen Margaret University, Edinburgh , EH21 6UU, Edinburgh

Các chương trình

Câu hỏi