Keystone logo
Pontifical Catholic University Of Campinas

Pontifical Catholic University Of Campinas

Pontifical Catholic University Of Campinas

Giới thiệu

Trường cho thấy cách kết hợp giữa truyền thống mạnh mẽ và sự kết nối với thế giới đương đại và những biến đổi của nó. Tương lai, đổi mới, tinh thần kinh doanh và tính bền vững là cơ sở của một môi trường tích hợp sự phát triển của khoa học, tri thức và công nghệ, theo cách đa ngành.

Viện cũng nằm trong số những tổ chức có tỷ lệ nhà nghiên cứu được hưởng lợi từ học bổng cao nhất, theo CAPES (Điều phối cho việc Cải thiện Nhân sự Giáo dục Đại học). Bảng xếp hạng do Tạp chí Quero, chuyên về lĩnh vực giáo dục và đánh giá trường đại học thực hiện, dựa trên thông tin từ Tổng điều tra giáo dục đại học năm 2018, được Bộ Giáo dục (MEC) công bố vào cuối năm 2019.

Địa điểm

  • Parque dos Jacarandás

    Rua Dom Humberto Mazoni, 13086, Parque dos Jacarandás

    Câu hỏi