Keystone logo
Polytechnic Corporation of the Atlantic Coast (Corporación Politécnico de la Costa Atlántica (PCA))

Polytechnic Corporation of the Atlantic Coast (Corporación Politécnico de la Costa Atlántica (PCA))

Polytechnic Corporation of the Atlantic Coast (Corporación Politécnico de la Costa Atlántica (PCA))

Giới thiệu

Polytechnic Corporation of the Atlantic Coast là một tổ chức có trách nhiệm, với các nguyên tắc đạo đức và minh bạch nhằm phát triển các chức năng thực chất của nó từ một mô hình giáo dục, tốt nhất là thông qua các chu trình tiên thuật, tập trung vào phát triển con người, đảm bảo sự hình thành toàn diện của tư duy, khả năng phân tích, phản biện, với một tinh thần kinh doanh, vì việc xây dựng một xã hội công bằng, hòa nhập, bền vững, dân chủ, hỗ trợ và tôn trọng phẩm giá con người.

Địa điểm

  • Barranquilla

    Barranquilla, Colombia

    Các chương trình

      Câu hỏi