Keystone logo
Pillar College

Pillar College

Pillar College

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Pillar College , nơi chúng tôi tận tâm giúp bạn theo đuổi mục đích của Chúa và niềm đam mê của bạn trong giáo dục đại học. Pillar là cơ sở giáo dục đại học và sau đại học trung thành với Cơ đốc giáo cổ điển, dựa trên thẩm quyền của Lời Đức Chúa Trời và cam kết thách thức các Cơ đốc nhân phụng sự Đấng Christ với lòng say mê và mục đích. Ngài đến thế gian để phục vụ Thiên Chúa và nhân loại; bạn cũng được mời tìm hiểu cách đầu tư cuộc sống của mình để tạo ra tác động lâu dài đến thế giới của chúng ta.

Pillar College giáo dục, truyền cảm hứng và trang bị cho sinh viên học bổng, dịch vụ và khả năng lãnh đạo xuất sắc. Bắt nguồn từ và cam kết với đức tin và tình yêu Cơ đốc giáo, Pillar thúc đẩy sự phát triển trí tuệ, tâm linh và xã hội trong số học sinh đa dạng của nó tại các địa điểm giảng dạy khác nhau.

Địa điểm

  • Newark

    Park Place,60, 07102, Newark

    Câu hỏi