Keystone logo
Pedro de Gante University

Pedro de Gante University

Pedro de Gante University

Giới thiệu

Thế giới của chúng ta yêu cầu sinh viên đại học hành động tại địa phương, với quan điểm toàn cầu. Theo nghĩa này, UPG đã đi tiên phong trong việc quốc tế hóa cộng đồng các trường đại học của mình, dựa trên tầm nhìn về sự đa văn hóa kéo theo giá trị của văn hóa dân tộc để chia sẻ và làm phong phú nó với các nền văn hóa khác. Cùng với đó, UPG hiện đang cung cấp một số chương trình di động cho sinh viên, giảng dạy và nghiên cứu, cũng như các chương trình thực tập chuyên nghiệp.

Địa điểm

  • Guadalupe

    Carlos Medellin,707, 67130, Guadalupe

    Câu hỏi