Keystone logo
Pasig Catholic College

Pasig Catholic College

Pasig Catholic College

Giới thiệu

Trường Công giáo, cánh tay phải của giáo hội trong việc truyền bá phúc âm hóa cho dân Chúa, có nhiệm vụ phát triển một Cơ đốc nhân không chỉ hiểu biết các giáo điều và giáo lý của Giáo hội mình mà còn biến họ thành lối sống của mình. Nó xây dựng và củng cố ý thức về nghĩa vụ và mục đích của anh ta, ý thức về trách nhiệm cá nhân, công dân và đạo đức. Nó đòi hỏi lòng bác ái và công lý phải thấm nhuần trong mọi hoạt động của anh ta, do đó khiến anh ta nhận ra rằng anh ta đang phụng sự Cha Thiên Thượng qua những người đồng loại của mình. Nó đưa anh ta lên để nhìn cuộc sống trong khía cạnh phục vụ Thiên Chúa và xã hội. Do đó, bài kiểm tra cuối cùng về sự thành công hay thất bại của một Trường Công giáo trong việc giáo dục học sinh là mức độ mà nó đã phát triển mối quan tâm của con người đối với một con người khác. Giáo dục Công giáo xoay quanh thông điệp cơ bản của Cơ đốc giáo: HÃY YÊU ĐỨC CHÚA TRỜI, YÊU NGƯỜI CÙNG BẠN.

Trong Hệ thống Trường học Công giáo, các mục đích và mục tiêu được nâng cao và tôn vinh bởi TRIẾT HỌC CÔNG GIÁO VỀ CUỘC SỐNG, công nhận cả số phận vĩnh cửu và sự tồn tại trên đất của mỗi con người. Để phù hợp với triết lý sống này, Pasig Catholic College xuất phát lý do cơ bản của mình là từ cam kết hoàn toàn của mình đối với sự phát triển của một người Philippines chân chính, Cơ đốc giáo, được trang bị các giá trị đạo đức và văn hóa xã hội mạnh mẽ, đủ kiến thức thực tế và có khả năng đáp ứng những thách thức của cuộc sống.

Địa điểm

  • Pasig

    Pasig, Philippines

    Câu hỏi