Keystone logo
Nosara Yoga Institute

Nosara Yoga Institute

Nosara Yoga Institute

Giới thiệu

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp một chương trình giảng dạy yoga dựa trên sự điều tra, không độc đoán nhằm phát triển Bản thân đa chiều. Trong một khung cảnh tự nhiên, đẹp đẽ hỗ trợ việc học tập thoải mái, không cạnh tranh, chúng tôi dự định cung cấp chương trình giảng dạy của mình theo cách tăng cường hướng dẫn nội tâm và kết nối trực tiếp với nguồn thông qua phát triển ý thức nhân chứng.

Địa điểm

 • Nosara

  Nosara, Costa Rica

  Các chương trình

   Tổ chức cũng cung cấp:

   Câu hỏi