Keystone logo
Netherlands Maritime University

Netherlands Maritime University

Netherlands Maritime University

Giới thiệu

Đại học Hàng hải Hà Lan là một học viện chuyên đào tạo và giáo dục trong lĩnh vực hàng hải. NMU cung cấp một Thạc sĩ Khoa học biển, một chương trình quản lý cho các chuyên gia trong lĩnh vực cảng và vận tải biển. Chương trình này có trụ sở tại Rotterdam, Hà Lan và ở Sohar ở Oman.

Các nhóm STC là một liên minh chiến lược toàn cầu, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và consultanat nổi tiếng, hoàn toàn quay sang vận chuyển, hoạt động cảng, chuỗi cung ứng mà còn trong lĩnh vực dầu cảng và công nghiệp hóa chất.

Các nhóm STC được công nhận là công viên mô phỏng độc đáo của nó là một bộ phận không tách rời của mô hình hướng dẫn của STC Group. Hơn 4.500 sinh viên tham gia chương trình dạy nghề tiên tiến, Cử nhân và Thạc sĩ. Các nhóm STC ngoài trụ sở tại Rotterdam đã phát triển các trung tâm nền giáo dục ở Việt Nam, Philippines, Nam Phi, Oman và Brazil.

Địa điểm

 • Rotterdam

  Netherlands Maritime University PO Box 63140

  • Sohar

   P.O. Box 532

   Câu hỏi