Keystone logo
© CU Marketing Department
New Vision University

New Vision University

New Vision University

Giới thiệu

NVU mong muốn tạo ra một môi trường mở, đổi mới và hợp tác, để đảm bảo sự gắn bó của sinh viên và phục vụ xã hội trên quy mô quốc gia và quốc tế. Việc nâng cao khả năng tiếp cận bình đẳng và công bằng tuân theo các cơ hội giáo dục đa dạng lấy học sinh làm trung tâm và học tập suốt đời. Bằng cách hợp tác với các bên liên quan trong xã hội công dân, tiểu bang và ngành, NVU cố gắng truyền bá kiến thức và sự đổi mới trong các cộng đồng địa phương và toàn cầu. Cam kết thiết lập một môi trường thân thiện với môi trường, NVU hỗ trợ giáo dục môi trường để cho phép mọi người hiểu rõ hơn và hành động hợp tác để bảo vệ môi trường. NVU cam kết tạo ra và phổ biến kiến thức và chuẩn bị các chuyên gia để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và tính bền vững.

Địa điểm

  • Tbilisi

    ლუბლიანას ქუჩა,2/6, , Tbilisi

    Câu hỏi