Keystone logo
© The University of Fredericton
NBCC

NBCC

NBCC

Giới thiệu

Học sinh của chúng tôi học trong một môi trường năng động thông qua việc thực hành đào tạo, thiết bị hiện đại, và kinh nghiệm trong thế giới thực. Với hơn 90 chương trình được cung cấp trên toàn tỉnh New Brunswick, NBCC cung cấp nhiều cơ hội học tập giúp bạn bước vào nơi làm việc với sự chuyên môn và tự tin.

Từ ngày bạn đến trường cho đến khi tốt nghiệp, chúng tôi khuyến khích bạn đạt được cao hơn, chịu rủi ro và đạt được những điều tuyệt vời. Chúng ta cùng nhau biến đổi cuộc sống và cộng đồng.

Các cơ sở

Mỗi trong sáu trường của chúng tôi cung cấp một chương trình độc đáo của các chương trình và một tính cách khác biệt. Từ thủ đô đến các cộng đồng ven biển, các trung tâm đô thị đến các thị trấn ven sông, các trường của NBCC cũng đa dạng như New Brunswick.

Người học của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu

Chúng tôi tập trung vào thành công của bạn và tác động của bạn đối với cộng đồng của bạn.

Cuộn ống tay áo của bạn

Bạn sẽ tốt nghiệp với một số kinh nghiệm dưới vành đai của bạn và hiểu rõ hơn về sự nghiệp tương lai của bạn.

Cao đẳng là một thay đổi lớn về cuộc sống

Với quy mô lớp học nhỏ hơn, bạn sẽ được biết bạn bè và giảng viên của bạn trong một môi trường thú vị, chặt chẽ, và hỗ trợ. Thông qua Trung tâm Thành công của Học sinh, bạn sẽ có quyền truy cập vào hỗ trợ khi cần.

Nhận được sự giáo dục giúp bạn có được sự nghiệp

Chúng tôi cung cấp các chương trình theo nhu cầu của ngành công nghiệp dựa trên sự thật và nghiên cứu. Bạn sẽ rời khỏi NBCC với một nền giáo dục có nhu cầu.

Địa điểm

 • Fredericton

  26 Duffie Drive Fredericton, NB, E3B 0R6, Fredericton

 • Saint Andrews

  99 Augustus St, Saint Andrews, NB E5B, Saint Andrews

  • Miramichi

   80 University Avenue Miramichi, NB, E1N 0C6, Miramichi

   • Moncton

    1234 Mountain Road Moncton, NB, E1C 8H9, Moncton

    • Saint John

     950 Grandview Avenue Saint John, NB, E2J 4C5, Saint John

     • Woodstock

      100 Broadway Street Woodstock, NB, E7M 5C5, Woodstock

      Các chương trình

      Câu hỏi