Keystone logo
Nazarbayev University Thạc sĩ Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế

MA in

Thạc sĩ Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế Nazarbayev University

Nazarbayev University

Giới thiệu

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Cơ hội nghề nghiệp

Học phí chương trình

Cơ sở

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi