Keystone logo
Nagaoka University of Technology

Nagaoka University of Technology

Nagaoka University of Technology

Giới thiệu

Những bước tiến vượt bậc của nền khoa học và công nghệ Nhật Bản trong vài thập kỷ qua đi kèm với những thành tựu không kém phần nổi bật của nền công nghiệp Nhật Bản. Đã đến lúc cần có một cách tiếp cận khoa học và công nghệ mới, một cách tiếp cận có thể tạo điều kiện cho việc hình thành mối quan hệ tích cực, cân bằng và hỗ trợ giữa môi trường của con người với sự tiến bộ và nhu cầu của ngành công nghiệp.

Mục tiêu sống còn này đòi hỏi phải đào tạo ra một thế hệ kỹ sư mới, có kiến thức chuyên môn sâu và cách tiếp cận sáng tạo đối với các nhiệm vụ mà họ đang phải đối mặt. Nagaoka University of Technology được thành lập vì mục tiêu quan trọng này. Như vậy, nó là một trường đại học đặt trọng tâm lớn nhất vào giáo dục sau đại học.

Địa điểm

  • Nagaoka

    Nagaoka, Nhật Bản

    Câu hỏi